Bestuursbureau
SPOLT-logo

In het logo is de Maas aangegeven met een blauwe lijn.
De Maas is een belangrijk gegeven, omdat dit de natuurlijke begrenzing aan de oostzijde is, en omdat deze in diverse kernen van het samenwerkingsverband heel cultuurbepalend is geweest.
Alle deelnemende scholen liggen ten westen van de Maas. De rode lijn is de Rijksweg 280. De groene stippen symboliseren de dorpskernen waarvan de scholen deelnemen in de stichting SPOLT. Het logo is een ontwerp van Michel Kierkels.

Onze Scholen