Informatie over Meer- en hoogbegaafdheid

Klik op een onderwerp naar keuze:


1. Algemene theorie

2. Beleidsplan SPOLT

3. DHH

4. Ondersteuning binnen niveau IV (en V) m.b.t. hoogbeaafdheid binnen SPOLT

5. Materialen

6. Onderpresteren

7. Literatuur en artikelen

Rekenen Voorbeeld
Knop
Voorbeeld
Knop

Onze Scholen