Strategisch Beleid 2015-2019 "ruimte voor ieders talent"


De missie en visie van SPOLT bestaat uit 3 kernwaarden:

Inspireren - de bron voor talentontwikkeling
Verbinden - de ontdektocht naar samenwerking
Ondernemen - de houding naar optimale ontplooiingskansen


Wilt u meer weten?
Klik op de link voor het volledige strategisch strategisch beleidsplan SPOLT 2015-2019

Onze Scholen