Directeur cluster BS Harlekijn - de Kwir

 

Als directeur geef je leiding aan twee van onze scholen binnen de stichting en bouw je samen met het team aan nog beter onderwijs op De Kwir en Harlekijn. Daarnaast ben je lid van het directeurenoverleg (DO), denk je mee over het bovenschools beleid en ben je (mede)verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles.

Je handelt vanuit de missie en kernwaarden van SPOLT en het strategisch beleidsplan en je weet die te verbinden aan de dagelijkse praktijk van de scholen. Samen met je collega’s ga je door met het ontwikkelen, implementeren en borgen van de ingezette (onderwijskundige) ontwikkelingen. Je hebt daarbij gevoel voor het karakter van beide scholen en neemt besluiten die in lijn zijn met de visie van de school en de stichting.

 

Het betreft een functie voor  1,0 fte in schaal D12 conform de cao primair onderwijs. 

De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie (BAC) vindt plaats op 8 februari.

 

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 23 januari 2023.

 

Download document