beleidsdocumenten / formulieren

Beleidsplannen

01.
02. Mobiliteitsbeleid
03. Functieboek 1 regulier BaO en functieboek 2 SBO

05. Ziekteverzuimbeleid
06. Scholingsbeleid
07. Lief en Leed beleid
08. Gedragscode SPOLT
09. Sponsorbeleid
10. ICT beleidsplan
11. Beleidsnotitie Wetenschap en Techniek
12. Visie en doelstellingen cultuureducatie
13. Overgang van PO naar VO
14. Concept beleidsplan De Veilige school SPOLT (versie februari 2017 zonder bijlagen)
Wilt u de bijlagen graag inzien, laat het ons weten!
15. Beleidsplan meer- en hoogbegaafdheidFietsplan
Onder de werkkostenregeling valt ook het fietsplan.
Als je hiervan gebruik wilt maken, lever dan dit formulier (inclusief bijlagen) in bij de directeur.
Formulier deelname Fietsplan SPOLT
Toelichting deelname Fietsplan SPOLT


Netwerk GSM
Voormalig gepensioneerde medewerkers kunnen zich aansluiten bij het zgn. netwerk GSM (Gepensioneerde SPOLT Medewerker). Via dit formulier kun je je belangstelling hiervoor kenbaar maken of stuur een mail naar bestuursbureau@spolt.nl

Bedrijfsfitness
SPOLT vindt het belangrijk dat werknemers sporten.
Om die reden is SPOLT aangesloten bij Ben Vitaal, waardoor werknemers fiscaal voordelig kunnen sporten.
Op de website van Ben Vitaal kun je zien welke fitnesscentra zijn aangesloten.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het bestuursbureau (0475 550449)


Onze Scholen