Antoniusschool

Adres:
Berikstraat 13
Postcode/Plaats:
6082AM Buggenum
Telefoonnummer:
0475592364
De school

"DE ANTONIUSSCHOOL", de school waar leerlingen en leerkrachten volop kansen krijgen hun talenten te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te benutten".
Onze school is een school die deel uitmaakt van de gemeenschap Buggenum. Het is een kleine gemeenschap waarin iedereen elkaar kent. Dat brengt een sfeer van saamhorigheid en veiligheid met zich mee.

Waar staat de school voor

Ons streven is erop gericht dat de school een leefgemeenschap is, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, zowel verstandelijk, als lichamelijk, sociaal, emotioneel, cultureel en creatief, in een sfeer, waarin ieder kind zich geaccepteerd, veilig en geborgen voelt. Een school, waarin ruimte en aandacht is voor ieder kind.
Het onderwijs is zodanig ingericht, dat het de leerlingen de mogelijkheid biedt, een ononderbroken ontwikkelingsproces te doorlopen, levend in een - voortdurend veranderende - multiculturele samenleving. De kinderen moeten straks zelfstandig, kritisch en creatief deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven, zodat ze hun capaciteiten kunnen ontplooien, rekening houdend met en respect tonend voor geldende normen en waarden.

Onze leerlingen

Wij willen de leerlingen van onze school zover brengen dat ze straks goed zijn toegerust om in het voortgezet onderwijs dat schooltype te kunnen volgen dat past bij hun aanleg/capaciteiten. Wij willen dit bereiken door hen in een veilige leeromgeving, waarin iedereen, zich voelt als thuis, met respect voor elkaar, zich te laten ontwikkelen.