De Klink

Adres:
Nassauplein 6
Postcode/Plaats:
6096AZ Grathem
Telefoonnummer:
0475-459008
Website:
De school

Jenaplanschool De Klink is in de kern Grathem een brede school waar in één gebouw het basisonderwijs, de kinderopvang met peuterprogramma, de bibliotheek, sportzaal en gemeenschapshuis is onder gebracht. De Klink werkt op basis van het Jenaplanconcept waarin het onderwijs geplaatst wordt in de context van de maatschappij: "buiten =binnen".

Waar staat de school voor

De school staat voor "samen": spelen, leren en vieren. De oriëntatie op mens en wereld is het hart van het onderwijs op onze Jenaplanschool: leren is een bijdrage aan de vorming van elk kind tot verantwoordelijk mens en burger in de maatschappij.

Onze leerlingen

Elk kind heeft zijn eigen karakter, talenten en mogelijkheden, waarmee we zoveel als kan rekening houden. De kinderen op de Jenaplanschool ontwikkelen zich op basis van zelfstandigheid waarbij een onderzoekende houding belangrijk is. Kinderen werken samen middels projecten aan de verkenning van de wereld.