St. Liduina

Adres:
Prins Bernhardstraat 5
Postcode/Plaats:
6037RW Kelpen-Oler
Telefoonnummer:
0495-651616
Website:
De school

Basisschool Sint Liduina is een brede school in de kern Kelpen–Oler. In het gebouw aan de Prins Bernhardstraat is een bibliotheek, kinderopvang met peuterprogramma en een buitenschoolse opvang gehuisvest.

Waar staat de school voor

“Samen leven en werken in een kleine kern”, is het uitgangspunt voor alle partners in deze brede school . Voor de school betekent dit dat het onderwijs zodanig ingericht is dat voor alle kinderen in deze kern kansen geboden worden. Daarom werkt basisschool Sint Liduina groepsdoorbrekend met als doel “onderwijs op maat” aan te bieden.


Onze leerlingen

De Kinderen op onze school werken in wisselende groepssamenstellingen om voor hen passend onderwijs mogelijk te maken. Zij leren om te gaan met kinderen van verschillende leeftijden, immers voor hen is de school een gemeenschap voor kinderen van 4-12 jaar.