De Schakel

Adres:
Begoniastraat 11
Postcode/Plaats:
6014BH Ittervoort
Telefoonnummer:
0475-565203
E-mailadres:
De school

BS De Schakel vormt samen met BS St. Lambertus te Neeritter en BS De Wegwijzer te Hunsel het "cluster HIN". Het cluster HIN maakt deel uit van SPOLT (Stichting Primair Onderwijs Leudal & Thornerkwartier). De basisscholen fungeren als cluster-eenheid op weg naar fusering en realisatie van een nieuwe gezamenlijke school. De drie scholen en teams werken intensief samen aan kwalitatief goed onderwijs gericht op de toekomst van haar leerlingen. De fusering en vorming van het gezamenlijke cluster, met als perspectief een nieuwe school, heeft geleid tot het opstellen van een toekomstgerichte, onderwijskundige ambitie:
Uitgangspunt voor ons onderwijs is de actuele ontwikkelingsfase waarin de leerlingen zich
bevinden. We richten ons op een optimale ontwikkeling van de totale persoon (kwalificatie - socialisatie - persoonsvorming).
De toekomstambitie is het realiseren van een Integraal Kindcentrum waarin we zo intensief en
integraal mogelijk samenwerken met onze educatieve partners. Samen streven we naar een
nagenoeg dekkend netwerk van expertise en voorzieningen.
BS De Schakel telt ongeveer 90 leerlingen welke verdeeld zijn over 4 combinatiegroepen.

Waar staat de school voor

Als school streven wij ernaar dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Daarom wordt er gewerkt met leerlijnen, ontwikkelingstrajecten en methoden die rekening houden met de onderlinge verschillen. We besteden veel aandacht en zorg aan taal, rekenen, lezen en de zaakvakken. Maar ook de sociale vorming, de ontwikkeling van de creativiteit en het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen krijgen ruime aandacht. Ook voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben is de nodige ruimte gereserveerd. Wij bieden elk kind een veilige plek, een prettige sfeer en een gevoel dat het serieus genomen wordt. Wij houden ons aan regels en afspraken en zijn duidelijk, consequent en streng als het nodig is. Wij hebben respect voor elkaar en accepteren dat we allemaal verschillend zijn. Wij gaan uit van een positieve, aanmoedigende en belonende aanpak, waarbij we de nadruk leggen op dat wat het kind juist wl kan. Wij gaan uit van kansen, geloven in elkaars mogelijkheden en benaderen elkaar vanuit een positieve houding.

Onze leerlingen

Als school streven wij ernaar dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Daarom wordt er gewerkt met leerlijnen, ontwikkelingstrajecten en methoden die rekening houden met de onderlinge verschillen. We besteden veel aandacht en zorg aan taal, rekenen, lezen en de zaakvakken. Maar ook de sociale vorming, de ontwikkeling van de creativiteit en het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen krijgen ruime aandacht. Ook voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben is de nodige ruimte gereserveerd. Wij bieden elk kind een veilige plek, een prettige sfeer en een gevoel dat het serieus genomen wordt. Wij houden ons aan regels en afspraken en zijn duidelijk, consequent en streng als het nodig is. Wij hebben respect voor elkaar en accepteren dat we allemaal verschillend zijn. Wij gaan uit van een positieve, aanmoedigende en belonende aanpak, waarbij we de nadruk leggen op dat wat het kind juist wl kan. Wij gaan uit van kansen, geloven in elkaars mogelijkheden en benaderen elkaar vanuit een positieve houding.