Boeiende BIJEENkomst starters SPOLT

22 november 2018
Op donderdag 1 november ontmoetten 25 nieuwe SPOLT-collega's elkaar op het bestuursbureau in Heythuysen. Een mooie mix van startende leerkrachten, onderwijsassistenten en zijinstromers gingen er met elkaar in gesprek. Over hun werk bij SPOLT en over hun professionele ontwikkeling. Onze ervaren schoolopleiders Cor en Catherine hadden een centrale BIJEENkomst waar ontmoeten, informeren, uitwisselen en afstemmen elkaar op speelse wijze afwisselden.
Bij SPOLT maken we actief werk van de begeleiding van onze starters. Drie ervaren schoolopleiders reizen wekelijks langs de scholen. Zij bezoeken de collega'sp hun werkplek, in de klas en gaan vervolgens met hen in gesprek over handelen, hun plannen en hun ontwikkeling.
Naast deze individuele trajecten vinden wij het van belang om ook gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren. En ook daar geldt het motto: "Je doet het zelf, maar bij SPOLT hoef je het niet alleen te doen!"


Uit: Goede condities voor startende leerkrachten (2017):

"Goed onderwijs vereist goede leraren. Zij moeten in staat zijn om talloze vaardigheden tegelijkertijd in te zetten zoals klassenmanagement, vakdidactiek en pedagogische vaardigheden. Startende leraren zijn na het afronden van de pabo startbekwaam, maar staan nog aan het begin van hun ontwikkeling. Het is daarom van belang om hen vanaf de start van hun loopbaan de juiste begeleiding te bieden. Dit leidt niet alleen tot snellere, professionele groei, maar heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten van leerlingen. Bovendien kan goede begeleiding voorkomen dat leraren onnodig het onderwijs verlaten. En met het oog op het lerarentekort is het juist zo belangrijk om hen zoveel mogelijk te behouden voor dit prachtige beroep.
De sociale partners in het primair onderwijs hebben cao-afspraken gemaakt over de faciliteiten voor startende leraren en het ingroeien in het beroep. En niet zonder succes. Zo is de afgelopen drie jaar het percentage beginnende leraren dat begeleiding heeft ontvangen, toegenomen van 72% tot 83%. Een positieve ontwikkeling die vastgehouden moet worden. Ook willen we met elkaar verkennen hoe we starters nog meer en beter kunnen begeleiden. Want hier kunnen nog de nodige stappen in gezet worden. De grote uitdaging hierbij blijft het vinden van een goede balans tussen begeleiding gericht op het welzijn van leraren, het stimuleren van professionele ontwikkeling en het versterken van een professionele cultuur."


Dat dus; aandacht voor het welzijn van onze starters en voor hun professionele ontwikkeling!
De eerste startersbijeenkomst van dit schooljaar stond geheel in het teken van onze kernwaarden inspireren, verbinden en ondernemen. Zo zien wij het graag en onze nieuwe collega's ook. Hun eerste stappen in onze organisatie zijn gezet. Samen op zoek naar verbinding en inspiratie.

Heythuysen, november 2018

Gérard Zeegers


Een impressie van de bijeenkomst:


Onze Scholen