Persbericht d.d. 09.05.2023

PERSBERICHT ANTONIUSSCHOOL BUGGENUM

 

Datum: 9 mei 2023

 

Besluit tot opheffing Antoniusschool 

 

SPOLT heeft aan het College van B&W van de gemeente Leudal kenbaar gemaakt de Antoniusschool in Buggenum op te heffen. Nadat op 13 maart jl. de laatste leerlingen van de Antoniusschool waren overgestapt naar andere basisscholen, kwam de school leeg te staan. De medewerkers van de Antoniusschool zijn de leerlingen gevolgd naar de scholen in Neer en in Haelen. Ook de leermiddelen en de lesmaterialen zijn de leerlingen daarbij gevolgd. 

 

Nu er geen kinderen meer zijn die onderwijs volgen op de Antoniusschool, en er feitelijk geen sprake meer is van een school, heeft SPOLT besloten de school op te heffen en het gebouw aan de gemeente over te dragen. 

SPOLT heeft in april 2022 ouders en team van de Antoniusschool de toezegging gedaan de school in Buggenum in ieder geval tot 2026 open te houden. Bestuur, directie, team en MR zijn daar vervolgens direct mee aan het werk gegaan en betreuren, ondanks alle gezamenlijke inspanningen, de gang van zaken.