Antoniusschool Buggenum

Klik hier om naar de webiste van de Antin, respec

Visie 

Op de Antoniusschool zijn veiligheid, respect en plezier van groot belang voor alle betrokkenen. Met deze waarden als basis bouwen we aan toekomstbestendig, ontwikkelingsgericht onderwijs. In deze tijd van maatschappelijke en technologische veranderingen, bereiden we de kinderen voor op een toekomst in de maatschappij. Dit betekent het volgende voor kinderen, leerkrachten en ouders van de Antoniusschool: 

 

Leerlingen 

Ieder kind is uniek en wordt gezien; Kinderen werken veel samen en helpen elkaar; Nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding van de leerlingen vormen de basis voor boeiend, geïntegreerd onderwijs; Het onderwijs is zó ingericht dat het de leerlingen de mogelijkheid biedt een ononderbroken ontwikkelingsproces te doorlopen, waarbij de (vaardigheids)groei van elk kind voorop staat. Kinderen praten mee over schoolse zaken in de leerlingenraad; 

 

Leerkrachten 

Leerkrachten gaan met kinderen in gesprek, gaan uit van talenten en kwaliteiten en denken in kansen; De ontwikkeling en onderwijsbehoeften van elk kind zijn leidend voor het handelen van de leerkracht; Leerkrachten en directie leren van elkaar en werken SAMEN binnen een professionele cultuur; 

 

Ouders/Verzorgers 

Wij zien ouders als serieuze partners, gaan regelmatig in gesprek en streven naar educatief partnerschap; Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk (gesprekken, ouderportal, activiteiten, Medezeggenschapsraad, Oudervereniging); 

Team, kinderen, ouders en betrokkenen zorgen vanuit een GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID voor het realiseren van een veilige omgeving waarin ieder zich geaccepteerd, gewaardeerd en geborgen voelt. Een school waar ruimte en aandacht is voor iedereen.