St. Liduina Kelpen-Oler

Klik hier om naar de webiste van Sint Liduina te gaan.

Op onze school hanteren wij een nieuw ontwikkelingsgericht onderwijsconcept. Het is een didactisch leerlingvolgsysteem gebaseerd op een doorlopende ontwikkeling van kinderen waarin zij op eigen mogelijkheden en tempo worden klaargestoomd voor het voortgezet onderwijs. Iedere leerling heeft een portfolio waarmee het kind, de leerkracht en de ouder de ontwikkeling kan volgen. Door middel van een adaptieve toetsing volgen we de voortgang bij kinderen, waarbij prestaties van het kind worden vergeleken met eerdere prestaties van datzelfde kind.

 

We zijn er trots op te vermelden dat onze school een brede school is. We combineren onderwijs met andere voorzieningen zoals peuterwerk, naschoolse opvang, de Bibliotheek op school en meer. De kracht van onze brede school is dat er op deze manier ingespeeld wordt op behoeftes van ouders en van de omgeving.

 

Op onze school heerst een prettig schoolklimaat. Onze kinderen voelen zich thuis op school en maken vrienden voor het leven. Onderbouw en bovenbouw speelt en leert met elkaar. De kracht van onze kleinschaligheid is dat alle kinderen zich gezien voelen. Door zowel leerkracht als leerling. Een voorwaarde voor een leven vol zelfvertrouwen. Er is veel aandacht voor het individuele kind.