ICT

Bovenschools ICT.

Tjeu Scheepers - Bovenschools Co÷rdinator ICTDe complexiteit van (nieuwe) ICT ontwikkelingen maken een bovenschoolse aanpak noodzakelijk. Tevens spelen overwegingen een rol als efficiency (kostenbesparing door standaardisatie in beheer en onderhoud, gezamenlijke opleiding en uitwisseling) en het creŰren van betere randvoorwaarden voor integratie van ICT in het onderwijs. Binnen SPOLT is ICT derhalve een belangrijk bovenschools beleidsterrein: het is een onderdeel van de taak- en verantwoordelijkheidsgebieden van het CvB en tevens is er een functie van bovenschools ICT co÷rdinator.

Het CvB is verantwoordelijk voor het uitzetten van kaders; de ontwikkeling van het (strategische) ICT-beleid, en het vertalen daarvan naar concrete beleidskaders. De bovenschools co÷rdinator ICT functioneert, binnen deze kaders, onder de directe verantwoordelijkheid van het CvB. De bovenschools co÷rdinator ICT levert bijdragen aan de ontwikkeling van het bovenschoolse ICT beleid, adviseert op het vlak van ICT- ontwikkeling en -toepassing (inclusief de ICT infrastructuur), co÷rdineert de bovenschoolse ICT functie en organiseert en verzorgt activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling.

Didactiek in Balans.

SPOLT gaat bij de invoering en toepassing van ICT in het onderwijs uit van het Vier in Balans-model. Uit onderzoek is gebleken, dat invoering van ICT voor onderwijsdoeleinden meer kans van slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur. In onderstaand filmpje van Kennisnet wordt het Vier in Balans-model uitgelegd.

Onze Scholen