Disclaimer

Met onze website willen we informatie verstrekken over SPOLT aan iedereen die daar op het internet naar op zoek is.

Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de stichting, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van ons onderwijs, de activiteiten die de stichting ontplooit etc. 

 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. SPOLT is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

De informatie en links die in deze website zijn opgenomen, kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Er worden periodiek veranderingen aangebracht in de informatie op deze website. SPOLT kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in deze website aanbrengen.

 

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan SPOLT worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. SPOLT heeft geen zeggenschap over dergelijke sites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat links naar dergelijke sites zijn opgenomen, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van SPOLT met het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Natuurlijk wordt bij de samenstelling van de links zeer zorgvuldig gelet op mogelijke kwetsende of anderszins aanstootgevende content.

 

Het auteursrecht op deze website berust bij SPOLT of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door SPOLT.