De Kwir Neer

Klik hier om naar de webiste van de Kwir te gaan.

“DE KWIR” de school waar leerlingen en leerkrachten volop kansen krijgen hun talenten te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te benutten”. Op onze school wordt door leerlingen en leerkrachten met plezier veel geleerd! “Een school waar je zingende kinderen en fluitende leerkrachten ontmoet”.

De kernkwaliteiten die we in ons onderwijs willen verweven zijn:

-Tegemoet komen aan de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie.

-Zoveel mogelijk zelfstandigheid, eigen keuzes, eigen initiatieven.

-Een positieve houding ten aanzien van verschillen.

-Veel mogelijkheid tot actief leren en tot samenwerkend leren.

-Ontwikkelingsgericht werken.

-Veel gebruik van ICT.

De kenmerken van de lerende organisatie

Op deze zeven pijlers willen we ons onderwijs bouwen. Dat betekent dat ze in al onze activiteiten herkenbaar aanwezig zijn en dat we met ons onderwijs ook werken aan de versterking ervan.

Onze school vindt dat je je veilig moet voelen of ‘thuis’ moet voelen op school. Het welzijn en het welbevinden van leerlingen op school is een essentieel onderdeel van de kwaliteit van onderwijs. Hier gaan wij voor! Leerlingen brengen nl. het overgrote deel van hun wakkere tijd door op school, en het is dan maar goed dat ze zich goed voelen op school, ook voor het leren. Om daarvoor te zorgen, is een aantal factoren van cruciaal belang. Op onze school is een pestprotocol van kracht. Iedere leerkracht besteedt hier volop aandacht aan: wij werken met zgn. “kapstokregels”: drie regels waaraan wij alles ophangen. Deze worden zeer regelmatig in de groepen besproken.

Het is van belang dat men aandacht heeft voor élke leerling. Onderwijs moet zorgen voor afstemming op de leerbehoeften van elke individuele leerling. Het moet dan ook rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. Verder, vinden wij, moet de school aandacht hebben voor de leerling als individu. Men moet op school niet alleen aandacht hebben voor het leren van de leerlingen, maar ook voor zijn sociale, emotionele, en persoonlijke ontwikkeling en zijn leefwereld buiten de school. Als leerlingen op dat vlak problemen ondervinden, dan kan dat het leren moeilijker maken.

Hierbij aansluitend willen we ook benadrukken dat de school respect moet hebben voor de eigenheid en de leefwereld van elke leerling. Wederzijds respect tussen de verschillende betrokkenen op school vinden we zeer belangrijk.