De Verrekijker Ell

Klik hier om naar de webiste van de Verrekijker te gaan.

Basisschool de Verrekijker werkt samen met partners aan een Kindcentrum met als doel kinderen opvoeden tot individuen die zelfstandig kunnen functioneren, zodat zij in de huidige maatschappij op goede wijze zich staande kunnen houden.

 

We willen als school een afspiegeling zijn van de maatschappij en zorg hebben voor elkaar. 

Dit doen wij door het realiseren van een veilige leer en leefgemeenschap met een ontwikkelingsgericht onderwijsaanbod. Hiermee onderschrijven we onze missie; De Verrekijker, waar je groeit door te beleven. 

 

Het team van de Verrekijker heeft de kennis en de expertise in huis om onze ontwikkelingsgericht visie vorm en inhoud te geven. We zijn heel gemotiveerd om de kinderen te laten groeien en bloeien, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met u. We gaan op zoek naar kwaliteiten en talenten van kinderen om deze tot hun recht te laten komen. We zijn heel gemotiveerd om de kinderen te laten groeien en bloeien, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met u. 

 

De ontmoeting tussen ouders/verzorgers, kind en school staat hierbij centraal. Daarbij speelt u een grote rol. We hechten veel waarde aan een goede communicatie. We zijn dan ook trots op onze school en willen u uitnodigen om met ons in gesprek te blijven, samen te werken, creatief mee te denken en de mooie momenten van uw kind(-eren) mee te beleven.

In dit proces worden alle betrokken partijen gezien als serieuze partner. We spreken dan ook niet alleen over educatief partnerschap, maar vooral over pedagogisch partnerschap waarbij alle partijen inspanning leveren aan de ontwikkeling van het kind.

 

Op grond van deze basisprincipes en kernkwaliteiten hebben we vijf kernwaarden geformuleerd. Die steeds het uitgangspunt zijn voor ons onderwijs op de Verrekijker: 

 
  • Welbevinden 
  • Betrokkenheid
  • Verbondenheid
  • Betekenisvol
  • Verantwoordelijkheid
 

Deze zijn herkenbaar, zichtbaar en voelbaar in onze school voor kinderen, ouders, leerkrachten en partners.

 

Kortom,  Basisschool de Verrekijker, waar je groeit door te beleven.