De Glundering Haelen

Klik hier om naar de webiste van de Glundering te gaan.

Basisschool De Glundering (voorheen De Leerlingst)  is een van de grote scholen binnen de stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier en telt zo'n 250 leerlingen.

Naast basisschool is ook baby-/dreumesgroep 't Vlinderke (0-2 jaar) en de peutergroep 't Keverke (2-4 jaar) gehuisvest binnen De Glundering. De peuterspeelzaal- en kinderdagverblijfactiviteiten worden verzorgd door onze partner Hoera Kindercentra. Hoera verzorgt ook de voor- en naschoolse opvang op De Glundering. Vanaf 06.30 - 19.00 uur staan de deuren open.

De Glundering ontwikkelt zich als een Integraal Kindcentrum waarin opvang en onderwijs worden gecombineerd waarbij een doorgaande ontwikkelingslijn centraal staat. Samenwerking met partners uit de gemeenschap Haelen/Nunhem vinden we heel belangrijk.

Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind.

De Glundering is een lerende organisatie waar we samen, ouders, leerkrachten en partners het unieke kind zich volledig willen laten ontplooien.

De 6 kernwaarden respect, plezier, vertrouwen, kindgericht, eerlijkheid en veiligheid staan centraal binnen onze school.

We erkennen en waarderen individuele verschillen tussen kinderen door het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften.

Onze leerlingen zijn verdeeld over 16 basisgroepen.

In de onderbouw (groepen 1-2) is bewust gekozen voor heterogene samenstelling. Het van en met elkaar leren van jongste en oudste kleuters vinden we heel belangrijk, een 'kantelproces' dat we geleidelijk aan doortrekken naar de midden- en bovenbouw.