Organisatie

 

Raad van toezicht

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door de stichting bestuurde scholen én op het functioneren van het College van Bestuur in het bijzonder. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn met name: de naleving van de wettelijke voorschriften, de kwaliteit van het geboden onderwijs en de besteding van de beschikbare middelen.

 

De Raad van Toezicht treedt op als formele werkgever van het College van Bestuur, staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als een kritisch klankbord.

 

Remco Ververs

Voorzitter

 

Marianne Steenmetz

Vice-voorzitter

 

Emmeke van der Heijden

         

André Colaris
 

       
 

Klik hier om naar de pagina van de RvT te gaan

Klik hier om naar de pagina van de RvT te gaan

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het bestuur en beheer van de stichting, de tot de stichting behorende scholen én met de uitvoering van taken die de wet aan het bevoegd gezag van scholen voor primair onderwijs opdraagt.

 

Het College van Bestuur treedt op als formele werkgever voor alle medewerkers en legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de resultaten van de stichting. De stichting kent een eenhoofdig College van Bestuur.

 

Gérard Zeegers

Voorzitter CvB

   
 

Directeuren

De directeuren zijn onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur belast met de dagelijkse leiding van de scholen en de uitvoering van taken m.b.t. de organisatie, het onderwijs, personeel en financieel beheer.

 

De directeuren zijn het directe aanspreekpunt voor personeel, ouders en leerlingen.

 

Ruud Steeghs

Cluster HIN / Bs. Antonius

 

Bert Peeters

Bs. Harlekijn / Bs. De Kwir

 

Kirsten Belt

SBO Op de tump

         

Ron Aspers

Bs. De Neerakker

 

Ivo Thijssen

Bs. De Klink / Bs. De Verrekijker

 

Miriam Jacobs

Bs. De Zjwiek

         

Louise van der Linden

Bs. De Glundering

 

Katinka Creemers

Bs. De Mussenberg

   
         

Schoolbegeleiders

De Schoolbegeleiders zijn samen met de Directeuren en Intern Begeleiders verantwoordelijk voor de overkoepelende uitvoering van specialistische leerlingenzorg binnen diverse scholen.

 

Ingrid Spijker
 

 

Lieneke Lunenborg

 

Vivian Leurs

Intern Begeleiders

De Intern Begeleiders zijn onder verantwoordelijkheid van de directeuren belast met de organisatie en uitvoering van de leerlingenzorg binnen de scholen. De Intern begeleiders begeleiden leerkrachten op het terrein van zorg, onderhouden contacten met ouders en externe deskundigen. Zijn verantwoordelijk voor vroegtijdig signaleren en voor een goede begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 

Annelies van Beek

Bs. De Kwir

 

Arian Gijsen

SBO Op de tump

 

Astrid Peeters

Bs. De Neerakker

         

Chantal van Zundert

SBO Op de tump

 

Ilona van Heugten

Bs. De Zjwiek

 

Jolanda Bongaerts

Bs. De Glundering

         

Lian Criens

Bs. De Neerakker

 

Linda op den Camp

Bs. Harlekijn

 

Mandy Brentjens

Bs. De Mussenberg

         

Mariska Brouwers

Bs. De Kwir / Bs. Antonius

 

Mieke Michiels

Bs. Cluster HIN

 

Sharay van den Dungen

Bs. De Verrekijker

         

Sylvia Mandungu

Bs. De Klink

 

Veronique Ramakers

Bs. De Glundering

   
         

Medewerkers bestuursbureau

Zijn belast met ondersteunende, beleidsmatige en adviserende activiteiten voor de scholen en het College van Bestuur. Daarnaast voeren zij alle voorkomende taken ten behoeve van de gehele organisatie uit.

 

Wendy Gubbels

Bestuurssecretariaat

 

Lenie Jongen

Bestuurssecretariaat

 

Ralf Maes

Manager Facilitair

         

Gregor Ronckers

Coördinator ICT Beleid en Onderwijs & CISO

 

Hilda Teeuwen

Coördinator Wetenschap & Techniek

 

Marjo Schroën

Coördinator Kunst en Cultuur