Privacyverklaring

Privacy 

Respect voor privacy is voor SPOLT een belangrijk uitgangspunt. SPOLT zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en conform de geldende privacywetgeving. In onze privacy verklaring leggen wij u graag uit hoe wij dat doen.

 

Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt voor aanmelding van een leerling dan informeren wij u vooraf hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Dat is uitgewerkt in het volgende informatieblad.

 

Inmiddels hebben wij een functionaris gegevensbescherming van Het Privacy Huys gecontracteerd die erop toeziet dat wij ons houden aan de privacyregels van de AVG. Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, zijn wij bereikbaar per email op privacy@spolt.nl of telefonisch op (0475) 55 04 49.