Werken bij SPOLT

Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) verzorgt onderwijs aan ruim 2100 kinderen op 10 basisscholen in de gemeente Leudal en op 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Maasgouw. Onze medewerkers hebben een groot hart voor goed onderwijs. We laten ons leiden door onze kernwaarden inspireren, verbinden en ondernemen en door onze visie op onderwijs en ontwikkeling zoals we die hebben vastgelegd in ons strategisch beleidsplan 2020-2024, ‘In essentie anders’.

Medewerkers van SPOLT zijn enthousiaste, betrokken professionals die zichzelf en ons onderwijs de komende jaren verder willen ontwikkelen. Meer groepsdoorbrekend werken en werken met leerlijnen staan de komende jaren centraal in onze schoolontwikkeling. Ieder kind is uniek en beschikt over talenten en eigen onderwijsbehoeften. In ons handelen nemen wij onze kernwaarden kind centraal, verbondenheid, eigenaarschap en professionaliteit telkens als uitgangspunt.

Ben jij iemand die…

 
  • Goed weet aan te sluiten en af te stemmen op de belevingswereld van het kind
  • Ervaring en affiniteit heeft met het lesgeven aan de middenbouw en/of de bovenbouw
  • Een veilig en uitdagend onderwijsklimaat schept waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen
  • Aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen én doel- en resultaatgericht werkt
  • De klas organiseert vanuit een pedagogisch-optimistische basis, structuur en regelmaat
  • De juiste balans vindt tussen het gebruik van digitale en analoge leermiddelen​
  • Daadkrachtig en communicatief sterk is
  • Samen met de collega’s ons onderwijs verder wil ontwikkelen

Twijfel dan niet een neem contact op met het bestuursbureau.