De Mussenberg Horn

Klik hier om naar de webiste van de Mussenberg te gaan.

Missie: Wij geven kinderen een goede basis in hun ontwikkeling, zodat zij kunnen uitgroeien tot volwassenen die respectvol zijn naar mens en natuur, verantwoordelijk en flexibel zijn en die in het leven vanuit betrokkenheid en passie zelf weloverwogen keuzes kunnen maken in een snel veranderende maatschappij. Visie: Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich in de brede zin kunnen ontwikkelen op school. Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze en in een eigen tempo. Wij geven ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij het leerstofaanbod en de leeromstandigheden zo goed als mogelijk worden afgestemd op de ontwikkeling en behoeften van de leerlingen. Ons onderwijs gebaseerd op vijf pijlers:

1. Brede talentontwikkeling: De school is een plek waar leerlingen zich kunnen oriënteren op hun eigen capaciteiten, interesses en taken. School stimuleert een brede ontwikkeling van leerlingen en biedt ruimte voor diversiteit aan talenten. 

2. Creativiteit: De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen met het vermogen om veranderingen productief tegemoet te treden. Creatief denken en ontwerpvaardigheden zijn hiervoor van belang.

3. Kennis en vaardigheden: Taal, lezen en Rekenen zijn basisvaardigheden. We zorgen ervoor dat voor de opbrengsten voor deze vakken hoge doelen gesteld worden in een realistisch perspectief. Kerndoelen zijn richtinggevend. We gebruiken de 21e eeuwse vaardigheden om toe te komen aan het vergaren en toepassen van kennis. 

4. Leren leren: We leren kinderen hoe ze zelfstandig en samen kunnen leren. We sluiten aan bij de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van het kind.

5. Identiteitsontwikkeling: We leren kinderen een persoonlijke en sociale identiteit te ontwikkelen, met als doel de zelfwaardering te verhogen, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken waarvoor ze verantwoordelijkheid leren te dragen.